Resuscitace novorozence – povinnost se školit

Kurzy resuscitace novorozence – povinnost se školit

V některých ambulancích jsme již zaregistrovali v rámci kontrol i kontroly plnění požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se kurzů první pomoci.

V těchto požadavcích daných ve  Věstníku MZdČR 2015/16 se musí všichni pracovníci ve zdravotnictví minimálně každý rok školit v poskytování první pomoci.

To se týká jak lékařů a sester, tak i porodních asistentek. Rutinní znalost resuscitace novorozence, dítěte nebo dospělého se od zdravotníků očekává.

Aktuální úroveň vstupních znalostí správných postupů účastníků našich kurzů je nyní jen okolo 16%!

V případě resuscitace novorozence může být špatný nebo pomalý postup často fatální. V případě porodu v terénu je kromě toho spojený i se zvýšeným rizikem daným omezeným personálním a technickým vybavením.  Naštěstí je resuscitace novorozence jen řídká komplikace (0,32%), ale o to lépe a rutinněji je potřeba být na ni připraveni!

Ve 30% resuscitovaných novorozenců není předem žádná informace o možných problémech.

Setkáváme se často s praktikou (hl. větších pracovišť) přeškolit zdravotnické pracovníky KPR dospělého a ostatní věkové skupiny neřešit. Pro další praxi to považujeme pro porodní asistentky za naprosto nedostatečné řešení.

U porodní asistentky je znalost resuscitace novorozence nezbytná.

 

Rádi pro porodní asistentky v souladu s tím zajistíme odborné proškolení k postupnému získání větší rutiny a profesionality.

Kurzy děláme u nás nebo i přímo u vás v ordinaci a na pracovišti. Všichni účastníci dostanou certifikát a na některých kurzech i 4 kredity.

Kurzy děláme podle aktuálních doporučení (nyní GUIDELINES 2015 a aktuálních postupy lékařské první pomoci) na moderních resuscitačních modelech dětí i dospělých s online vyhodnocením kvality.

Vyzkoušíte si AED, ambuvak, oxymetr, uvolňování dýchacích cest, KPR, vylepšíte týmovou spolupráci a zopakujete si postupy poskytování neodkladné péče i při vybraných zdravotních příhodách.

 

Popis kurzů a reference najdete zde (RESUSCITACE NOVOROZENCE) .

 

Pro další informace budeme rádi za email  nebo zavolejte na tel. 603 425 866.

 

Ing.Josef Horešovský

Člen České resuscitační rady a lektor kurzů první pomoci a resuscitace novorozence

Comments are closed.