RESUSCITACE NOVOROZENCE

resuscitaceAPOPORODNÍ ADAPTACE A RESUSCITACE NOVOROZENCE
(a první pomoc u dětí)
ZDRAVOTNÍK / NEWBORN
trénink resuscitace novorozence pro porodní asistentky, personál porodních sálů, lékaře, dětské sestry,…

Aktuální postupy, týmová spolupráce, pomůcky a nové poznatky, simulovaná podpora adaptace novorozence - trénink včetně ambuvaku a oxymetru 
s neonatol.snímačem! (naučte se pomocí něho rozeznat susp. VVV) Modelové situace, komunikace se záchrannou službou
Nyní nová statistika 5,8 mil. porodů z USA a aktuality  2018/2019. 
Aktuální postupy GUIDELINE 2021 a COVID-19 GUIDELINES 

    

AKTUÁLNÍ TERMÍNY  2022           23.5. v Praze 10    prezenčně    

Provádíme kurz – praktický trénink i přímo u Vás na pracovišti. Info a přihlášky mailem  nebo na tel. 603 425 866. 
Kurzy jsou povinné 1x ročně absolvovat viz Věstník 16 /2015 . Nově je kurz s certifikátem i pro BOZP.

Vstupní znalosti účastnic našich kurzů ukazují stále na neznalost správných postupů. Připravte se prakticky a teoreticky na situaci, kdy se „něco“ stane. I postupy na jednotlivých pracovištích jsou nejednotné a málokdy odpovídají doporučeným postupům! Při každém kurzu měříme parametry resuscitace online při resuscitaci s vyhodnocením kvality.

Účastníci dostanou platný certifikát a sestry a porodní asistentky získají znalosti do garantovaného systému vzdělávání zdrav.pracovníků.

UNIPA logo CZ_s okrajem_male                                               


Dne 15.10.2015 byla vydána nová doporučení Guidelines 2015 pro poskytování první pomoci při náhlé zástavě oběhu a poporodní adaptaci novorozence. 
V našich kurzech se budete vždy setkávat s těmi neaktuálnějšími postupy. 
Nyní GUIDELINES 2021 + COVID 19 GUIDELINES!

Osnova kurzu:
1.      Předpoklady a predikce očekávání problémů, známá rizika, novinky 2020
     kompetence PA jako nelékařské profese (domácí porody a jejich rizika)
2.      Spolupráce porodníka (lékař, porodní asistentka,…) a pečujícího o dítě
    (dětský lékař, neonatolog, porodní asistentka, sestra,…)
3.      Obecná praxe vs. Guidelines 2021 a COVID 19 GL
4.      Vybavení technické a personální (resuscitační set, monitoring, neonatální oxymetr, fetální doppler, ambuvak,…
     vč. praktického vyzkoušení) 
     na porodním sále / v nemocnici vs. jednodušší podmínky při porodu mimo zdravotnické zařízení
5.      Teorie, hypoxie, asfyxie – komplikace, včasné rozeznání, reagování správným postupem, posouzení efektivity
6.      Techniky a postupy uvolnění dýchacích cest novorozence a různé techniky KPR  (palce, prsty)
7.      KPR novorozence praxe vč. online měření parametrů (v 1 člověku, ve 2 lidech, v týmu)
8.      Trénink postupů 30´cyklů
9.      Následná lékařská první pomoc
10.   Trénink posouzení hypoxie (kontrolní 30´test)
11.   KPR dítěte podle GL 2021 – teorie hypoxické a kardiální zástavy oběhu a trénink uvolnění dýchacích cest
12.   Trénink KPR dítěte vč. online měření parametrů (případně i dospělého)
13.   Automatizovaný externí defibrilátor AED, zdravotní příhody a vybrané postupy pro první pomoc dětí…
14.   Periodický plán školení první pomoci pro zajištění Věstníku 16/2015
...

Doba trvání : 3 hod.
Kurz přijedeme rádi udělat k  Vám na pracoviště.
Kurz je veden jako tréning / simulační seminář se získáním a osvojením si znalostí postupů a rutiny.  


 PRVNÍ POMOC A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ – POPORODNÍ ADAPTACE A RESUSCITACE NOVOROZENCE TERMÍNY
kurzy / tréninky pro porodní asistentky, lékaře, neonatologické sestry,…
 Přihlášky zde nebo telefonicky  603425866. 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

pondělí             23.5.2022          13-15 hod.         PRAHA InGarden               RESUSCITACE NOVOROZENCE             volno – přihlášení zde

Cena kurzu 700,-Kč/os.
Další termíny Vám rádi připravíme podle Vašich požadavků i u Vás na pracovišti. Vstupní znalosti účastnic našich kurzů trvale ukazují na nepřipravenost.
Připravte se na vlastní situaci, kdy se „něco“ stane. I postupy na jednotlivých pracovištích jsou nejednotné a málokdy odpovídají doporučeným postupům! Vstupní úspěšnost testů je nyní u účastnic 27%!


KURZ / TRÉNING pro Vaše pracoviště:

 •    CELÝ KURZ RESUSCITACE NOVOROZENCE (optimálně pro max 10-12 lidí) Kurz pro Vás (a Vaše kolegy) připravíme kdykoli přímo na Vašem pracovišti. (cena 700,-/osobu)
  Trvání kurzu je 3 hod. (s certifikáty)

(Ceny neobsahují pro plátce případně DPH a ev. dopravu mimo Prahu 10,-Kč/km)


Na kurzy je nutné se předem přihlásit. Stačí napsat na na náš kontaktní email   (jméno, příjmení, pracoviště, kontakt) nebo zavolat na tel. 603 425 866. Tam si také můžete napsat o další termíny. Nebo jednoduše pošlete přihlašovací kontaktní formulář:  [contact_form] Pokud Vám nevyhovuje termín – kontaktujte nás.


Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uveřejnilo ve Věstníku 16 /2015  minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Podle něj je každý poskytovatel lůžkové, jednodenní a ambulantní péče povinen proškolit minimálně jednou ročně všechny zaměstnance v poskytování první pomoci. (Standard 1,2 a 2.3.: Řešení neodkladných stavů). Pořadatelem a garantem kurzu je SHOCK s.r.o. (část kurzu připravena ve spolupráci s FN Brno). Poskytovatelem pro neplátce DPH je InGarden Training Centre s.r.o.  Foto z kurzů najdete  zde  Podrobnosti o dalších specializovaných kurzech první pomoci a přihlášení najdete na www.shock.cz   Lektoři: Ing. Josef Horešovský (garant kurzů, člen České resuscitační rady, Instruktor první pomoci /Člen první pomoci, dříve podpory srdce a mimotělní oběh kardiochirurgie IKEM, specialista na defibrilátory a ventilátory, vedoucí lektor první pomoci,…) MUDr. Monika Větrovská (gyn-por., FNKV Praha, 3.LF Praha, lektorka kurzů první pomoci) Petr Schmidt DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor první pomoci) MUDr. Lenka Skalicová (dětská lékařka nemocnice Děčín, 3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektorka kurzů první pomoci) Mgr. Zdena Surá  (FN Brno, chirurgická klin., rozhodčí první pomoci, lektorka kurzů první pomoci) Ondřej Šavel DiS  (záchranář specialista ZZS Kolín, lektor první pomoci)  Radek Havlíček DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor vodní záchranář/plavčík, lektor první pomoci) Mgr. Branislav Moravčík (FN Brno,ARO , lektor kurzů první pomoci) … Kurz je připravený podle nejnovějších standardů a mezinárodních doporučení GUIDELINES 2010 a lékařské první pomoci. Lektoři a záchranáři ve spolupráci s odborníky na první pomoc z FN Brno jsou k lektorské činnosti certifikováni podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb. Kurz probíhá pod vedením 1-2 lektorů. Na každém kurzu používáme i dětské modely pro nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitaci  u kojence a dítěte! Součástí kurzu je online měření a vyhodnocování ! Cílem kurzu je rutinně naučit a procvičit týmovou spolupráci a správné postupy. Zopakovat jak se zachovat při naléhavých situacích a v život ohrožujících situacích a zachránit tak život. Kurz zahrnuje ukázky a nácvik různých postupů poskytování první pomoci i podle specifických požadavků pracovišť. Počet účastníků je omezen z důvodu kvalitní praxe. Foto z kurzů:

resuscitace novorozence kurz Brnoresuscitace novorozence kurz Brnoresuscitace novorozence kurz UNIPA

Vstupní znalosti účastnic našich kurzů ukazují na nepřipravenost. Aktuální znalosti jsou velmi nízké. Připravte se na vlastní situaci, kdy se „něco“ stane.
I postupy na jednotlivých pracovištích jsou nejednotné a málokdy odpovídají doporučeným postupům!
 

Přijďte k nám na kurz. Těšíme se na vás.