PRVNÍ POMOC MOTO

Kurz je zaměřen na získání dovedností a znalostí nezbytných k poskytování péče a problematiku úrazů a jejich řešení spojených s jízdou na motorce. Přihlášky ingarden@ingarden.cz

Součástí kurzu je také nácvik umělého dýchání, resuscitace na výukovém modelu, nácvik sejmutí přilby z poraněného. Co dělat při podezření na úraz páteře
V ceně kurzu jsou všechny výukové pomůcky i moderní resuscitační modely vč. online vyhodnocování kvality resuscitace software ZOLL Pocket CPR. Kurz je veden 1-2 lektory, rozsah 3 hodiny.

Termín kurzu MOTO bude připraven pro skupinu min 6 lidí na vyžádání

SHOCK Training Centre je –  foto z kurzů zde  

Možná skupinová 20% sleva pro motorkáře – pište  si o ní.

Myslíte si, že se Vás to netýká? Citujeme zde 10. bod z desatera pro motorkáře od Standy Berkovce:

První pomoc je lepší, než poslední sbohem.

Pamatuješ na kurzy první pomoci ve škole? Byla to veliká sranda, dávat nafukovací Andule dýchání z úst do úst. Ale to už je dávno… Já vím, že si myslíš, že tobě se TO stát nemůže. Ale najednou klečíš v příkopu a tvoje roštěnka má tepenné krvácení. Nebo se dusí. Vsadím krk, že začneš telefonovat. Ale než přijede i ta nejrychlejší záchranka, umře. Možná úplně zbytečně, protože jen stačilo použít lékárničku, kterou nemáš. A znalost první pomoci, kterou taky nemáš. Tak raděj trénuj dýchání z úst do úst, dokud je tvoje dívka naživu!

Obsah kurzu:

  • chování při nehodě, přivolání záchrany, zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci
  • specifická poranění páteře,hlavy, manipulace se zraněným
  • bezvědomí a následné úkony KPR, nácvik resuscitační techniky
  • nácvik sundání přilby z poraněného – kdy a jak sundavat přilbu!
  • krvácení a šokové stavy,popáleniny, …

Kurzu je připraven školicím centrem SHOCK Training Centre www.shock.cz  ve spolupráci s FN Brno. SHOCK je odborným garantem tohoto kurzu. Součástí kurzu je i komunikace bez signálu GSM telefonu a zavolání pomoci třeba na horách nebo poušti pomocí SPOT Satellite Messengeru , který SHOCK dodává.

Informace   na tel.: 603 425 866 ing.Josef Horešovský, rozsah kurzu 3,5 hodiny

cena kurzu 600,- Kč/osobu