PRVNÍ POMOC BASIC

PRVNÍ POMOC BASIC / pro firmy
Kurz první pomoci BASIC je určený pro zaměstnance firem / dospělé.

Jedinečný produkt pro zaměstnance společností. Kurz děláme i jako oblíbený teambuilding a je ideálním spojením zážitku, vzdělávaní a praktického nácviku. Součástí kurzu je online vyhodnocování a test úspěšnosti!

Cílem zážitkového kurzu je naučit lidi, jak sa zachovat v život ohrožujících situacích a zachránit tak život nejen sobě, ale i svým blízkým. Kurz zahrnuje ukázky a nácvik různých postupů poskytování první pomoci podle požadavků klienta. Např. formou soutěže.
Výuku zajišťujeme vždy 1-2 lektory!
Lektoři jsou certifikováni jako instruktoři první pomoci a mohou vykonávat i funkci garanta zdravotní péče ve firmách a podnicích. Kurz může být upraven a orientován i na některou oblast (řidiče ap. ) Zaměstnanci (nebo zaměstnavatel) obdrží doklad o absolvování kurzu pro splnění zákonných podmínek BOZP .

„ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.“ Takové školení má každý zaměstnavatel ze zákona POVINNOST pořádat (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odstavec 2,

3 zákoníku práce) a při nedodržení jsou udělovány velké pokuty.

Termíny firemních kurzů se určují podle dohody s Vámi – zvolte si sami svůj termín a dohodněte se s námi. Školíme ve Vašich prostorách, abychom Vám šetřili čas Váš i Vašich zaměstnanců. Rádi Vám školení uspořádáme i u nás v našem vzdělávacím centru první pomoci v Praze 10. Kurz je připraven vždy pro skupinu do 10 -12 osob. Větší skupiny jsou pak na dohodě  s více lektory abychom se všem mohli osobně věnovat při praxi resuscitace a obvazových technik…
Kurz je prováděn i v modifikaci SENIOR a i pro školy a autoškoly (pro zajištění „povinné“ výuky) podle nejnovějších doporučených postupů – standardů Guidelines 2015 .

Dne 15.10.2015 byla vydána nová doporučení Guidelines 2015 pro poskytování první pomoci při náhlé zástavě oběhu.
V našich kurzech se tedy budete nyní setkávat s těmi neaktuálnějšími postupy okamžitě!

obsah kurzu:

  • zdravotní příhoda na pracovišti (prevence, kolaps, křeče, nejběžnější akutní stavy, dušnost,…)
  • chování při dopravní nehodě (pro firemní řidiče)
  • první pomoc při úrazu (stavění krvácení, popáleniny, zlomeniny, ošetření, obvazové techniky,..)
  • náhlá zástava, resuscitační techniky na modelech (praxe kardiopulmonární resuscitace vč. online počítačového vyhodnocování sw ZOLL POCKETCPR)
  • AED (automatizovaný externí defibrilátor)
  • doporučená lékárnička / autolékárnička od 1.1.2011 a 8.2014 – praktické prohlédnutí
  • splnění zákonné povinnosti zaměstnavatele školit pravidelně poskytnutí první pomoci
  • po kurzu bude firma zařazena do programu Bezpečné místo pro život ©

Přihlásit se můžete emailem na horesovskyj@gmail.com a na tel.: 603 425 866 ing.Josef Horešovský, pořadatelem je SHOCK ve spolupráci s FN Brno. – foto z kurzu zde

Víte, že zaměstnavatel je ze zákona povinnen školit zaměstnance na poskytování první pomoci ?  Jste si jisti, že nikdo ze spolupracovníků netrpí diabetem ani nemá silnou alergii na potraviny nebo bodnutí hmyzem? Na pracovišti i na silnici se můžete setkat se zdravotní příhodou a s dopravní nehodou a v takové situaci je každá rada drahá. Patříte-li k těm, kteří chtějí být na možná rizika dobře připraveni, jistě Vás zaujme tento kurz první pomoci připravený podle mezinárodních standardů firmou SHOCK ve spolupráci s odborníky z Fakultní nemocnice v Brně.

Cena kurzu je 600,-Kč / osobu ( optimálně 10-12 osob,  + DPH).
Počet účastníků doporučujeme do 15 osob.
Trvání kurzu je cca 3 hod.

Informace  na tel. : +420 603 425 866 ing.Josef Horešovský.

Poskytujeme bonus pro firemní vzdělávání – na kurzu používáme i dětské modely pro nácvik uvolnění dýchacích cest u kojence a dítěte!