PORADENSTVÍ BOZP

KONZULTACE – poradenství v oblasti první pomoci pro firmy. Poradíme vám vhodné řešení zajištění zákonných podmínek pro oblast firemní první pomoci.

Máme oprávnění MŠMT ČR provádět a zajišťovat pro firmy a podniky činnosti v oblasti BOZP. Naši lektoři splňují v plném rozsahu přísná kriteria kvalifikace Instruktor první pomoci / Člen první pomoci podle vyhl. MŠMT č 176/2009 Sb. Můžeme ve vaší firmě zajistit funkci zákonem daného garanta zdravotní péče i proškolit potřebný počet zaměstnanců vaší firmy.
Můžeme školit první pomoc v rámci BOZP ve firmách, podnicích, sociálních zařízeních a dolších komerčních i nekomerčních subjektech.

Rádi najdeme pro Vás optimální řešení zajištění zákonných podmínek.

„ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.“ Takové školení má každý zaměstnavatel ze zákona POVINNOST pořádat (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odstavec 2, 3 zákoníku práce) a při nedodržení jsou udělovány velké pokuty.

Cena konzultační práce závisí na rozsahu prací. Stanovuje se dohodou.