PRO FIRMY

Školení BOZP a první pomoci

Vyberte si z naší nabídky kurzů první pomoci pro Vás. 

BASIC – základní kurz pro zaměstnance a dospělé

BASIC / ZDRAVOTNÍK – odborný povinný kurz podle požadavků MzČR pro zaměstnance lůžkové a ambulantní péče

KIDS – základní kurz zaměřený na děti – pro maminky a tatínky

KIDS / SCHOOL – kurz pro učitelky a personál škol a školek

KIDS / NEWBORN – RESUSCITACE NOVOROZENCE – odborný certifikovaný kurz pro porodní asistentky

REMOTE DISTANCE – speciální kurz pro odlehlá místa

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení první pomoci
(základní školení ve firmách)
základní školení zaměstnanců

Jedinečný produkt pro zaměstnance společností. Kurz děláme i jako oblíbený teambuilding  a je ideálním spojením zážitku, vzdělávaní a praktického nácviku s online vyhodnocováním a testem kvality. 

Cílem zážitkového kurzu je naučit lidi, jak sa zachovat v život ohrožujících situacích a zachránit tak život nejen sobě, ale i svým blízkým. Kurz zahrnuje ukázky a nácvik různých postupů poskytování první pomoci podle požadavků klienta. Např. formou soutěže.

Ve firmách do 25 zaměstnanců může zaměstnavatel provádět školení BOZP sám, má-li k tomu potřebné znalosti (zákon č. 309/2006 Sb.). Z kontextu zákona je zřejmé, že jednou z možností je osvědčení od odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Připravili jsme proto pro Vás balíčky, kterým získáte vše potřebné, abyste mohli splnit požadavky zákona a školení BOZP / školení první pomoci podle zákoníku prováděli s minimálními starostmi.

Nabízíme Vám i poradenský servis.

  • odborná garance obsahu školení – certifikovaní lektoři první pomoci pro BOZP | firmy a podniky
  • lektorská podpora i mimo opakovací termín školení
  • aktualizační servis – aktivní informování o změnách legislativy

Ve školení první pomoci se každý účastník dozví zásady, které je nutné znát při poskytování první pomoci. Je  povinností všech a také základním vzdělání abychom se naučili jak postupovat a poskytnout první pomoc v kterékoliv situaci a na jakémkoliv místě (v zaměstnání, v domácnosti nebo na silnici). Školení je určeno pro všechny zaměstnance v zaměstnaneckém poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Doporučená frekvence opakování školení je 1x ročně. (V zahraničí je doporučovaná frekvence opakování a přeškolení 5 měsíců!)

Úspěšným absolvováním tohoto školení je splněna povinnost zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce § 103, odst. 2.

Kurzy první pomoci pro firmy BASIC  – splnění základních nutných zákonných podmínek pro firmy pro BOZP

kurz REFERENT PLUS  – komplexní kurz k získání oprávnění k řízení referentského vozidla, základy defenzivní jízdy® a základních znalostí o technice v moderních automobilech (ABS, TCS, ESP, ABD,…) a jejím vlivu na jízdní vlastnosti spojený s první pomocí pro zaměstnance – řidiče firemních aut.

 GARANT – garant zdravotní péče – komplexní péče pro firemní bezpečnost
zajištění konzultací, proškolení a garantování splnění zákonných podmínek pro firmy.

KONZULTACE – poradenství v oblasti první pomoci pro firmy. Poradíme vám vhodné řešení zajištění zákonných podmínek pro oblast firemní první pomoci.

Máme oprávnění provádět a zajišťovat pro firmy a podniky činnosti v oblasti BOZP. Naši lektoři splňují v plném rozsahu přísná kriteria kvalifikace Instruktor první pomoci / Člen první pomoci podle vyhl. MŠMT č 176/2009 Sb. Můžeme ve vaší firmě zajistit funkci zákonem daného garanta zdravotní péče i proškolit potřebný počet zaměstnanců vaší firmy.
Můžeme školit první pomoc v rámci BOZP. Rádi Vám poradíme nejvhodnější a ekonomicky nejlepší model, který bude splňovat potřebné náležitosti zákona.

Připojte se i vy k projektu Bezpečné místo pro život©

Každá škola, firma, instituce, Mateřské centrum, které vyškolí více než 80% zaměstnanců může svou budovu označit samolepkou s informací o absolvování kurzu první pomoci. Také na webu můžete pak používat toto označení. Vaši zaměstnanci, žáci, rodiče, návštěvy uvidí na první pohled, že si jich ceníte a děláte pro ně to nejlepší. Že jste připraveni o jejich zdraví pečovat a bojovat i ve chvíli, kdy vám nebude nejlépe. Zdravotní příhody se stávají a my chceme pro všechny udělat více než nic!  Chceme najít a realizovat hodně Bezpečných míst pro život©

Zde si můžete stáhnout samolepku k označení Vaší budovy nebo webu:
Bezpečné místo pro život samolepka

Bezpečné místo pro život© Copyright SHOCK Training Centre