RESUSCITACE NOVOROZENCE

resuscitaceA   Kurz resuscitace novorozence (a první pomoci u dětí) ZDRAVOTNÍK / NEWBORN    trénink resuscitace novorozence pro porodní asistentky, personál porodních sálů, lékaře, dětské sestry, …     TERMÍNY    19.9. a 7.11. v Praze        Provádíme kurz – trénink i u Vás na pracovišti. Info a přihlášky mailem nebo na tel.603 425 866.   Kurzy jsou povinné 1x ročně absolvovat viz Věstník 16 /2015 a Věstník 2012/5. Vstupní znalosti účastnic našich kurzů ukazují stále na neznalost správných postupů. Připravte se na vlastní situaci, kdy se „něco“ stane. I postupy na jednotlivých pracovištích jsou nejednotné a málokdy odpovídají doporučeným postupům! Při každém kurzu měříme parametry resuscitace online při resuscitaci s vyhodnocením kvality. Čekají vás – aktuální postupy, týmová spolupráce, pomůcky a nové poznatky! 

Účastníci dostanou platný certifikát a sestry a porodní asistentky mohou získat i 4 kredity do kreditního systému vzdělávání.  UNIPA logo CZ_s okrajem_male


Dne 15.10.2015 byla vydána nová doporučení Guidelines 2015 pro poskytování první pomoci při náhlé zástavě oběhu.
V našich kurzech se tedy budete nyní setkávat s těmi neaktuálnějšími postupy okamžitě!

Osnova odborného kurzu:

1.      Předpoklady a predikce očekávání problémů, známá rizika,
    kompetence PA jako nelékařské profese
2.      Spolupráce porodníka (lékař, porodní asistentka,…) a pečujícího o dítě
    (dětský lékař, neonatolog, porodní asistentka, sestra,…)
3.      Obecná praxe vs. Guidelines 2015
4.      Vybavení technické a personální (resuscitační set, monitoring, oxymetr, fetální doppler, ambuvak,…vč. praktického vyzkoušení) 
     na porodním sále / v nemocnici vs. jednodušší podmínky při porodu v terénu
5.      Teorie, hypoxie, asfyxie – komplikace, včasné rozeznání, reagování správným postupem, posouzení efektivity
6.      Techniky a postupy uvolnění dýchacích cest novorozence a různé techniky KPR
     (palce, prsty)
7.      KPR novorozence praxe vč. online měření parametrů (v 1 člověku, ve 2 lidech)
8.      Trénink postupů 30´cyklů
9.      Následná lékařská první pomoc
10.   Trénink posouzení hypoxie (kontrolní 30´test)
11.   KPR dítěte podle GL 2015 – teorie hypoxické a kardiální zástavy oběhu
    a trénink uvolnění dýchacích cest
12.   Trénink KPR dítěte vč. online měření parametrů (případně i dospělého)
13.   Automatizovaný externí defibrilátor AED, zdravotní příhody a vybrané postupy pro první pomoc dětí…
14.   Periodický plán školení první pomoci pro zajištění Věstníku 5/2012
...

Doba trvání : 4 hod. V případě zájmu udělat kurz u Vás na pracovišti nebo se zúčastnit některého otevřeného kurzu  nás prosím kontaktujte!
Kurzy jsou součástí celoživotního vzdělávání zdravotníků a jsou akreditovány (UNIPA a ČAS) podle vyhlášky MZČR č.4/2010 ve znění vyhl.č.321/2008 Sb.  –  4 kredity     UNIPA logo CZ_s okrajem_male 


 PRVNÍ POMOC A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ – RESUSCITACE NOVOROZENCE TERMÍNY – otevřené kurzy / tréninky pro porodní asistentky, lékaře, neonatologické sestry,… 

den datum čas místo konání název kurzu pořádá / spolupracuje možnost přihlášení
pondělí 23.5.   9-13 hod. PRAHA RESUSCITACE NOVOROZENCE SHOCK / UNIPA zde 
pondělí 19.9.   9-13 hod. PRAHA RESUSCITACE NOVOROZENCE SHOCK zde
pondělí 7.11.   9-13 hod. PRAHA RESUSCITACE NOVOROZENCE SHOCK zde 
pátek 11.11. 9-13 PRAHA RESUSCITACE NOVOROZENCE SHOCK zde

Cena kurzu 600,-Kč/os. Další termíny Vám rádi připravíme podle Vašich požadavků i u Vás na pracovišti. Vstupní znalosti účastnic našich kurzů ukazují na nepřipravenost. Připravte se na vlastní situaci, kdy se „něco“ stane. I postupy na jednotlivých pracovištích jsou nejednotné a málokdy odpovídají doporučeným postupům! Vstupní úspěšnost testů je u účastnic 26%!    7-8.11. jsme přednášeli na kongresu Porod doma. 


CENA CELÉHO KURZU / TRÉNINGU pro Vaše pracoviště:

 •    CELÝ KURZ RESUSCITACE NOVOROZENCE (optimálně pro max 10-12 lidí) Kurz pro Vás (a Vaše kolegy) připravíme kdykoli přímo na Vašem pracovišti. (cena 600,-/osobu – min. 2.400,-Kč)  Cena 6000,-Kč/celý kurz.  Trvání kurzu je 4 hod. (s certifikáty)

(Ceny vždy pro plátce DPH + 21% DPH, lze fakturovat bez DPH, ceny nebsahují ev. dopravu mimo Prahu 8,-Kč/km)


Na kurzy je nutné se předem přihlásit. Stačí napsat na na náš kontaktní email   (jméno, příjmení, pracoviště, kontakt) nebo zavolat na tel. 603 425 866. Tam si také můžete napsat o další termíny. Nebo jednoduše pošlete přihlašovací kontaktní formulář:  

Pokud Vám nevyhovuje termín – kontaktujte nás.


Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uveřejnilo ve Věstníku 2012/5 minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Podle něj je každý poskytovatel lůžkové, jednodenní a ambulantní péče povinen proškolit minimálně jednou ročně všechny zaměstnance v poskytování první pomoci. (Standard 1,2 a 2.3.: Řešení neodkladných stavů). Pořadatelem je SHOCK s.r.o. (část kurzu připravena ve spolupráci s FN Brno). Pro neplátce DPH je poskytovatelem InGarden z.s.  Foto z kurzů najdete  zde  Podrobnosti o dalších specializovaných kurzech první pomoci a přihlášení najdete na www.shock.cz   Lektoři: Ing. Josef Horešovský (garant kurzů, člen České resuscitační rady, Instruktor první pomoci /Člen první pomoci, dříve podpory srdce a mimotělní oběh kardiochirurgie IKEM, specialista na defibrilátory a ventilátory, lektor první pomoci,…) MUDr. Monika Větrovská (gyn-por., FNKV Praha, 3.LF Praha, lektorka kurzů první pomoci) Petr Schmidt DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor první pomoci) MUDr. Lenka Horešovská (dětská lékařka nemocnice Děčín, 3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektorka kurzů první pomoci) Mgr. Zdena Surá  (FN Brno, chirurgická klin., rozhodčí první pomoci, lektorka kurzů první pomoci) Ondřej Šavel DiS  (záchranář specialista ZZS Kolín, lektor první pomoci)  Radek Havlíček DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor vodní záchranář/plavčík, lektor první pomoci) Mgr. Branislav Moravčík (FN Brno,ARO , lektor kurzů první pomoci) Kurz je připravený podle nejnovějších standardů a mezinárodních doporučení GUIDELINES 2010 a lékařské první pomoci. Lektoři a záchranáři ve spolupráci s odborníky na první pomoc z FN Brno jsou k lektorské činnosti certifikováni podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb. Kurz probíhá pod vedením 1-2 lektorů. Na každém kurzu používáme i dětské modely pro nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitaci  u kojence a dítěte! Součástí kurzu je online měření a vyhodnocování ! Cílem kurzu je rutinně naučit a procvičit týmovou spolupráci a správné postupy. Zopakovat jak se zachovat při naléhavých situacích a v život ohrožujících situacích a zachránit tak život. Kurz zahrnuje ukázky a nácvik různých postupů poskytování první pomoci i podle specifických požadavků pracovišť. Počet účastníků je omezen z důvodu kvalitní praxe. Foto z kurzů: resuscitace novorozence kurz Brnoresuscitace novorozence kurz Brnoresuscitace novorozence kurz UNIPA

Vstupní znalosti účastnic našich kurzů ukazují na nepřipravenost. Připravte se na vlastní situaci, kdy se „něco“ stane. I postupy na jednotlivých pracovištích jsou nejednotné a málokdy odpovídají doporučeným postupům!.