PRVNÍ POMOC ZDRAVOTNÍK

KPR3Kurz první pomoci ZDRAVOTNÍK
s certifikátem – řešení neodkladných stavů vč. použití AED, oxymetru a ambuvaku
nově  certifikáty i včetně AED a BOZP pro SÚKL a vybavení lékárny v ordinaci

Aktualizováno podle doporučení ERC 2020 pro variantu GUIDELINES 2020 na COVID 19
Nová doporučení Guidelines 2020 2021 budou až letos. 
KURZY DĚLÁME NYNÍ JAKO WEBINÁŘE 
Prezenční forma nyní není možná a další měsíce možná nebude. Chceme vás informovat o  nových doporučeních COVID 19 GUIDELINES a novinkách 2020/2021.
Nová doporučená vybavení ordinací,

určeno pro zdravotníky – lékaře, sestry, pro ambulance, polikliniky…

Přijedeme rádi (až to bude možné) k Vám do ordinace!

TERMÍNY kurzů najdete dole na této stránce – rádi přijedeme i k Vám do ordinace.

Vzhledem k nařízení vlády už můžeme plánovat a provádět další kurzy. I vzhledem k vaší a naší bezpečnosti jsou upravené podle nových Covid-19 Guidelines.

Objednejte si kurz jako webinář a naučte se chovat při suspektním COVIDU.
Při potřebě certifikátu ke kontrole nás prosím kontaktujte. Vyřešíme to individuálně.  🙂

MZČR vyhlásilo ve Věstníku 16/2015 povinnost pro zdravotníky se jednou za rok školit v první pomoci. Kurz první pomoci pro pracovníky lůžkové, jednodenní a ambulantní péče je připravený v souladu s aktuálními doporučeními podle těchto požadavků. Dále je stanovena i povinnost periodického plánování kurzů.  

V současnosti probíhají v ambulancích kontroly plnění těchto požadavků SÚKL / MZdrČR!

ZAJISTÍME VÁM V SOULADU S POŽADAVKY MZČR:   odborné proškolení v souladu s aktuálními doporučeními GUIDELINES 2015. Na kurzu dostanete periodický plán školení a systém přivolání zdravotnické záchranné služby.

Kurzy splňují BOZP a obsluhu AED. Novinky v neodkladných stavech 2020. Reference kurzu najdete zde.

BOZP = „ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.“ Takové školení má každý zaměstnavatel ze zákona POVINNOST pořádat (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odstavec 2,3 zákoníku práce) a při nedodržení jsou udělovány pokuty.

Doporučení Guidelines 2015 a v 2020 COVID 19 GUIDELINES pro poskytování první pomoci při náhlé zástavě oběhu a neodkladných stavech.
Účastníci dostanou platný certifikát o účasti v systému vzdělávání zdravotníků. Kredity sester byly vyhláškou od r.2018 zrušeny.   


 PROGRAM / OBSAH KURZU :

 • zákony, Věstník 16/2015 a první pomoc v ordinacích, novinky 2020/2021, COVID 19 GUIDELINES 2020
 • neodkladné stavy- náhlá zástava oběhu u dětí a dospělých
 • nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitace u kojenců, dětí a dospělých
 • resuscitační techniky na dětských a dospělých modelech, kolektivní – týmová resuscitace
 • praxe kardiopulmonální resuscitace vč. online počítačového vyhodnocování sw ZOLL POCKET CPR
 • AED (automatizovaný externí defibrilátor) praktické vyzkoušení a základní kurz obsluhy (cert. pro SUKL)
 • ambuvak praktické vyzkoušení, vybavení pro akutní stavy (oxymetr, fetální doppler,…praktické ukázky)
 • doporučené vybavení ordinace pro resuscitaci, vybavení a pomůcky, lékařská první pomoc
 • vybrané postupy první pomoci – zdravotní příhody (prevence, kolaps, křeče, nejběžnější akutní stavy, dušnost,AIM, CMP,alergická reakce,…)
 • první pomoc při úrazu (stavění krvácení, popáleniny, zlomeniny, ošetření, obvazové techniky,…)
 • systém přivolání odborné pomoci
 • periodický plán proškolení zdravotnických pracovníků první pomoc
 • doporučené léky a pomůcky pro řešení neodkladných stavů pro LPP v ordinaci podle vyhl. MzdrČR
 • po kurzu bude pracoviště zařazeno do programu Bezpečné místo pro život © 

PRVNÍ POMOC A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ ZDRAVOTNÍK termíny kurzů 2021
 
den	termín	čas	kurz		místo konání 			obsazenost

středa        3.2.                13-14       WEBINÁŘ                       volno otevřený kurz
čtvrtek      11.2.               13-14        WEBINÁŘ                       volno otevřený kurz

úterý         23.2.               14-15       WEBINÁŘ                       volno otevřený kurz

středa       24.2.                 9-10       WEBINÁŘ                       obsazeno

úterý         2.3.                14-15       WEBINÁŘ                       volno otevřený kurz

čtvrtek      11.3.               14-15        WEBINÁŘ                       volno otevřený kurz
úterý         23.3.              14-15       WEBINÁŘ                       volno otevřený kurz
středa       24.3.                9-10       WEBINÁŘ            volno otevřený kurz 
pondělí 	19.4.	    8-10		zubní Veleslavín		obsazeno plánováno 
sobota	červen 	   10-12 	ČLK Praha 3 			obsazeno plánováno
sobota 	červen 	   13-15 	ČLK Praha 3 			obsazeno volno na dotaz...
...

 Přihlašte se na volné termíny – napište na na náš kontaktní email   nebo zavolejte na tel. 603425866

Rádi přijedeme časem i k Vám do ordinace.  Teď děláme webináře. Domluvte se s kolegy, zvolte si sami termín a zavolejte 603425866 nebo napište zde

Případně kurz může být i po uvolnění Covidu u nás – ve školícím středisku InGarden, Nad Primaskou 292/45,  PRAHA 10 – Strašnice viz kontakt

Cena kurzu 600,-Kč / osobu


 • CELÝ KURZ pro Vaše pracoviště
  Kurz připravíme …kdykoli i přímo u Vás v ordinaci na Vašem pracovišti. (cena 600,-/osobu , min. 2.400,-Kč)  

  Trvání kurzu je 2-4 hod. (s certifikáty vč.AED a BOZP)

(Ceny neobsahují ev. dopravu mimo Prahu 10,-Kč/km)


 Přihlašte se – napište na na náš kontaktní email   nebo zavolejte na tel. 603425866.

Tam si také můžete napsat o další termíny.   Nebo jednoduše pošlete přihlašovací kontaktní formulář:
 [contact_form]


Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uveřejnilo ve Věstníku 16/2015 minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Podle něj je každý poskytovatel lůžkové, jednodenní a ambulantní péče povinen proškolit minimálně jednou ročně všechny zaměstnance v poskytování první pomoci. (Standard 1,2 a 2.3.: Řešení neodkladných stavů).

Pořadatelem je SHOCK s.r.o. (část kurzu připravena ve spolupráci s FN Brno) Foto z kurzů najdete  zde 
Podrobnosti o dalších specializovaných kurzech první pomoci a přihlášení najdete na www.shock.cz

Lektoři:
Ing. Josef Horešovský (člen České resuscitační rady, Instruktor první pomoci /Člen první pomoci, dříve podpory srdce a mimotělní oběh kardiochirurgie IKEM, specialista na defibrilátory a ventilátory, vedoucí lektor kurzů první pomoci, garant kurzů první pomoci…)

MUDr. Lenka Skalicová (lékařka Nemocnice Děčín dětské odd, PLDD poliklinika Mělník, 3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektorka kurzů první pomoci)
MUDr. Monika Větrovská (gyn-por, FN Královské Vinohrady Praha, lektorka kurzů první pomoci)
Petr Schmidt DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor první pomoci)
MUDr.Jakub Polách (3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektor kurzů první pomoci, ALS)
Mgr. Zdena Surá  (FN Brno, chirurgická klin., rozhodčí první pomoci, lektorka kurzů první pomoci)
Ondřej Šavel DiS  (záchranář specialista ZZS Kolín, lektor první pomoci) 
Radek Havlíček DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor vodní záchranář/plavčík, lektor první pomoci)
Mgr. Branislav Moravčík (FN Brno,ARO , lektor kurzů první pomoci)

Kurz je připravený podle nejnovějších standardů a mezinárodních doporučení GUIDELINES 2015. Lektoři a záchranáři ve spolupráci s odborníky na první pomoc z FN Brno jsou k lektorské činnosti certifikováni podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb. Kurz probíhá pod vedením 1-2 lektorů. Na každém kurzu používáme i dětské modely pro nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitaci  u kojence a dítěte! Součástí kurzu je online měření a  vyhodnocování! Cílem kurzu je naučit jak se zachovat při naléhavých situacích a v život ohrožujících situacích a zachránit tak život. Kurz zahrnuje ukázky a nácvik různých postupů poskytování první pomoci i podle specifických požadavků pracovišť.

Foto z kurzů:

resuscitace novorozence kurz Brnoresuscitace novorozence kurz Brnoresuscitace novorozence kurz UNIPA