PRVNÍ POMOC ZDRAVOTNÍK

KPR3Kurz první pomoci ZDRAVOTNÍK
s certifikátem – řešení neodkladných stavů vč. použití AED, oxymetru a ambuvaku
certifikáty včetně AED a BOZP pro SÚKL a vybavení lékárny v ordinaci

Nová doporučení ERC 2021
COVID 19 GUIDELINES a nové GUIDELINES 2021 !!!
KURZY DĚLÁME UŽ I PREZENČNĚ
Chceme vás informovat o  nových doporučeních COVID 19 GUIDELINES a nových GUIDELINES 2021.
Nová doporučená vybavení ordinací, filtry k ambuvaku,

určeno pro zdravotníky – lékaře, sestry, pro ambulance, polikliniky…

Přijedeme rádi k Vám do ordinace!  Doporučujeme zamluvit si již nyní s předstihem termín.

TERMÍNY kurzů najdete dole na této stránce – rádi je vytvoříme i pro  vaší ordinaci.

Objednejte si kurz, nebo se přidejte k vypsaným kurzům dole a naučte se chovat při suspektním COVIDU a podle nových GUIDELINES 2021 a získejte nebo si obnovte certifikát.

MZČR vyhlásilo ve Věstníku 16/2015 povinnost pro zdravotníky se jednou za rok školit v první pomoci. Kurz první pomoci pro pracovníky lůžkové, jednodenní a ambulantní péče je připravený v souladu s aktuálními doporučeními podle těchto požadavků. Dále je stanovena i povinnost periodického plánování kurzů.  

V současnosti probíhají v ambulancích kontroly plnění těchto požadavků SÚKL / MZdrČR! Při potřebě certifikátu ke kontrole nás prosím kontaktujte. Vyřešíme to individuálně.  🙂

ZAJISTÍME VÁM V SOULADU S POŽADAVKY MZČR:   odborné proškolení v souladu s aktuálními doporučeními GUIDELINES 2021. Na kurzu dostanete periodický plán školení a systém přivolání zdravotnické záchranné služby.

Kurzy splňují BOZP a obsluhu AED. Novinky v neodkladných stavech 2021. Reference kurzu najdete zde.

BOZP = „ŠKOLENÍ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.“ Takové školení má každý zaměstnavatel ze zákona POVINNOST pořádat (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odstavec 2,3 zákoníku práce) a při nedodržení jsou udělovány pokuty.


 PROGRAM / OBSAH KURZU :

 • zákony, Věstník 16/2015 a první pomoc v ordinacích, novinky 2020/2021, GUIDELINES 2021 a COVID 19 GUIDELINES 2020, EURECA TWO 2020
 • neodkladné stavy- náhlá zástava oběhu u dětí a dospělých
 • nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitace u kojenců, dětí a dospělých
 • resuscitační techniky na dětských a dospělých modelech, kolektivní – týmová resuscitace
 • praxe kardiopulmonální resuscitace vč. online počítačového vyhodnocování sw ZOLL POCKET CPR
 • AED (automatizovaný externí defibrilátor) praktické vyzkoušení a základní kurz obsluhy (cert. pro SUKL)
 • ambuvak praktické vyzkoušení, vybavení pro akutní stavy (oxymetr, …praktické ukázky)
 • doporučené vybavení ordinace pro resuscitaci, vybavení a pomůcky, lékařská první pomoc
 • vybrané postupy první pomoci – zdravotní příhody (prevence, kolaps, křeče, nejběžnější akutní stavy, dušnost,AIM, CMP,alergická reakce,…)
 • první pomoc při úrazu (stavění krvácení, popáleniny, zlomeniny, ošetření, obvazové techniky,…)
 • systém přivolání odborné pomoci
 • periodický plán proškolení zdravotnických pracovníků první pomoc
 • doporučené léky a pomůcky pro řešení neodkladných stavů pro LPP v ordinaci podle vyhl. MzdrČR
 • po kurzu bude pracoviště zařazeno do programu Bezpečné místo pro život © 

PRVNÍ POMOC A ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ ZDRAVOTNÍK termíny kurzů 2022
 
den	termín	čas	kurz		místo konání 			obsazenost
středa	     13.10. 	    16-18 	  ČLK Praha 3 			             prezenčně obsazeno
pátek	     15.10. 	    16-18 	  ČLK Praha 3 			             prezenčně obsazeno
středa         1.12.    12:30- 14:30   Poliklinika Stamicova atd               obsazeno
čtvrtek         2.12.       12-14      Poliklinika Malešice a další webinář       volná místa přihlašte se
středa         8.12.       10-12      InGarden webinář                    obsazeno
čtvrtek         9.12.       10-12      InGarden webinář                     obsazeno 
pátek         10.12.       10-12      3KDENT Petrovice ?InGarden web       konec přihlašování
čtvrtek        23.12.       11-13     PROFISTAR dent Příbram web          obsazeno
čtvrtek        23.12.       15-17     DEVIDENT webinář                   obsazeno
pátek        7.1.2022      10-12     InGarden webinář                     volný kurz přihlašte se
úterý         1.2.       14:30 - 16:30  Poliklinika Čumpelíkova,... webinář ...     obsazeno 
středa        2.2.2022      10-12     webinář                     obsazeno 
úterý        23.2.         11-13     webinář                     obsazeno 
pátek         4.3.         12-14     webinář                     obsazeno
čtvrtek       24.3.         12-14     webinář                     obsazeno
středa        30.3.         17-19     prezenčně Luštěnice            volný kurz na dotaz 
středa        20.4.         17-19     Zdrav.zařízení Okrouhlík Praha 5  volný kurz na dotaz
....

 Přihlašte se na volné termíny – napište na na náš kontaktní email   nebo zavolejte na tel. 603425866

Rádi přijedeme znovu i k Vám do ordinace.  Nebo zvolte formu webináře. Domluvte se s kolegy, zvolte si sami dopředu termín a napište zde a případně zavolejte 603425866

Případně kurz může být i u nás – ve školícím středisku InGarden, Nad Primaskou 292/45,  PRAHA 10 – Strašnice viz kontakt

Cena kurzu 600,-Kč / osobu


 • CELÝ KURZ pro Vaše pracoviště
  Kurz připravíme prezenčně (nebo i jako webinář) přímo u Vás v ordinaci na Vašem pracovišti. (cena 600,-/osobu , min. 2.400,-Kč)  

  Trvání kurzu je 2-3 hod. (s certifikáty vč. AED a BOZP)

(Ceny neobsahují ev. dopravu mimo Prahu 12,-Kč/km)


 Přihlašte se – napište na na náš kontaktní email   nebo zavolejte na tel. 603425866.

Tam si také můžete napsat o další termíny.   Nebo jednoduše pošlete přihlašovací kontaktní formulář:
 [contact_form]


Ministerstvo zdravotnictví ČR, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. (b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uveřejnilo ve Věstníku 16/2015 minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Podle něj je každý poskytovatel lůžkové, jednodenní a ambulantní péče povinen proškolit minimálně jednou ročně všechny zaměstnance v poskytování první pomoci. (Standard 1,2 a 2.3.: Řešení neodkladných stavů).

Pořadatelem a garantem kurzu je SHOCK s.r.o. (část kurzu připravena ve spolupráci s FN Brno) Foto z kurzů najdete  zde 
Podrobnosti o dalších specializovaných kurzech první pomoci a přihlášení najdete na www.shock.cz

Lektoři:
Ing. Josef Horešovský (člen České resuscitační rady, Instruktor první pomoci /Člen první pomoci, dříve podpory srdce a mimotělní oběh kardiochirurgie IKEM, specialista na defibrilátory a ventilátory, vedoucí lektor kurzů první pomoci, garant kurzů první pomoci…)

MUDr. Lenka Skalicová (lékařka Nemocnice Děčín dětské odd, PLDD poliklinika Mělník, 3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektorka kurzů první pomoci)
MUDr. Monika Větrovská (gyn-por, FN Královské Vinohrady Praha, lektorka kurzů první pomoci)
Petr Schmidt DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor první pomoci)
MUDr.Jakub Polách (3.LF Praha, člen České resuscitační rady, lektor kurzů první pomoci, ALS)
Mgr. Zdena Surá  (FN Brno, chirurgická klin., rozhodčí kurzů první pomoci, lektorka kurzů první pomoci)
Ondřej Šavel DiS  (záchranář specialista ZZS Kolín, lektor první pomoci) 
Radek Havlíček DiS (záchranář specialista ZZS Praha, lektor vodní záchranář/plavčík, lektor první pomoci)
Mgr. Branislav Moravčík (FN Brno,ARO , lektor kurzů první pomoci)

Kurz je připravený podle nejnovějších standardů a mezinárodních doporučení COVID 19 GUIDELINES a GUIDELINES 2021. Lektoři a záchranáři ve spolupráci s odborníky na první pomoc z FN Brno jsou k lektorské činnosti certifikováni podle vyhl. MŠMT č.176/2009 Sb. Kurz probíhá pod vedením 1-2 lektorů. Na každém kurzu používáme ambuvak vč. masek a filtrů, dospělé modely, dětské modely pro nácvik uvolnění dýchacích cest a resuscitaci  u kojence a dítěte! Součástí kurzu je online měření a  vyhodnocování! Cílem kurzu je naučit jak se zachovat při naléhavých situacích a v život ohrožujících situacích a zachránit tak život. Kurz zahrnuje ukázky a nácvik různých postupů poskytování první pomoci i podle specifických požadavků pracovišť.

Foto z kurzů:

resuscitace novorozence kurz Brnoresuscitace novorozence kurz Brnoresuscitace novorozence kurz UNIPA